مشاوره تحصیلی ،کنکور و انگیزشی مشاوره برنامه ریزی تحصیلی و کنکور

مهندس محمد اژدری : متخصص مشاوره و برنامه ریزی روز دوشنبه ۹۹/۳/۱۲ ساعت ۱۴:۳۰ محل آموزشگاه سیمیا برگزار شد. برای اطلاع از جلسات مشاوره آینده به سایت سیمیا مراجعه کنید و یا با تلفن های زیر تماس بگیرید ۲۲۷۹۸۲۸۹ ۲۲۷۹۷۳۳۶ مشاوره تحصیلی ،کنکور و انگیزشی مشاوره برنامه ریزی تحصیلی و کنکور مشاوره و پشتیبانی ویژه …

مشاوره تحصیلی ،کنکور و انگیزشی مشاوره برنامه ریزی تحصیلی و کنکور ادامه »