بعد از ثبت نام، برای ورود به کلاس یا آزمون آنلاین دکمه رو به رو را فشار دهید

موسسه آموزشی سیمیا

موسسه آموزشی سیمیا از ۱۳۹۶ فعالیت خود را با تاسیس اولین آموزشگاه دخترانه خود که بنام آموزشگاه آوای شیوه نوین با اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش آغاز نمود. در سال ۱۳۹۸ با ثبت موسسه تجاری سیمیا امید فرزانگان و اخذ مجوز آموزشگاه علمی آزاد سیمای دانش فعالیت خود را گسترش داد.

چه خدماتی در موسسه آموزشی سیمیا ارایه میشود؟

کلاس مجازی

با افزایش نفوذ اینترنت و گسترش خدمات آنلاین در حوزه آموزش نیز لزوم برگزاری کلاسها و دوره ها آنلاین و آفلاین احساس شود. سیمیا 

پانسیون مطالعاتی دختران

تست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهام

کلاس های جمع بندی و نکته تست

تست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهام

دورهای مطالعاتی​

تست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهام

دورهای مطالعاتی ویژه دختران

تست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهام

برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

تست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهام

کلاس های رفع اشکال و تقویتی

تست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهام

همایش های درسی

تست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهام

همایش های انگیزشی

تست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهامتست مهام

تماس با مشاوره رایگان : 09011314240

چرا سیمیا​ ؟

آموزشگاه سیمیا برای رفاه حال شما اقدام به تاسیس چند شعبه نموده است که دارای حیاط و چندین فضای آموزشی اعم از کلاس و کتابخانه و نمازخانه و فضای خدماتی سالانه توانسته با ۳۸۵۰۰۰ ساعت مطالعه خدمات و ۱۷۰۰۰ ساعت برگزاری کلاس آموزشی را ارایه دهد.

برای شروع هیچ وقت دیر نیست
ویژگی ها و امکانات دیگر موسسه آموزشی سیمیا

مهام تست برای اینجاست. مهام تست برای اینجاست. تست.تست. تست. تست.

مهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست استمهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست استمهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست استمهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست است.

مهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست استمهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست استمهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست استمهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست است.

مهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست استمهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست استمهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست استمهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست است.

مهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست استمهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست استمهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست استمهام تست میباشد. برای همین اینجاست. او تست است.

با تیم ما بیشتر آشنا شوید

استاد مهام

استاد ریاضی

۸۰ سال سابقه در تدریس ریاضی و فیزیک تخصصی. دارای رتبه علمی یک کشور و همچنین دکتر مغز و اعصاب در بیمارستان آتیه

دیدن رزومه کامل

استاد مهام

استاد ریاضی

۸۰ سال سابقه در تدریس ریاضی و فیزیک تخصصی. دارای رتبه علمی یک کشور و همچنین دکتر مغز و اعصاب در بیمارستان آتیه

دیدن رزومه کامل

رامین نیک خو

استاد مهام

استاد ریاضی

۸۰ سال سابقه در تدریس ریاضی و فیزیک تخصصی. دارای رتبه علمی یک کشور و همچنین دکتر مغز و اعصاب در بیمارستان آتیه

دیدن رزومه کامل

استاد مهام

استاد ریاضی

۸۰ سال سابقه در تدریس ریاضی و فیزیک تخصصی. دارای رتبه علمی یک کشور و همچنین دکتر مغز و اعصاب در بیمارستان آتیه

دیدن رزومه کامل

استاد مهام

استاد ریاضی

۸۰ سال سابقه در تدریس ریاضی و فیزیک تخصصی. دارای رتبه علمی یک کشور و همچنین دکتر مغز و اعصاب در بیمارستان آتیه

دیدن رزومه کامل

رامین نیک خو

استاد مهام

استاد ریاضی

۸۰ سال سابقه در تدریس ریاضی و فیزیک تخصصی. دارای رتبه علمی یک کشور و همچنین دکتر مغز و اعصاب در بیمارستان آتیه

دیدن رزومه کامل

برخی از امکانات سیمیا

نیاز شما را تامین میکنیم

درباره سیمیا

خبرهای خوشی در راه است!

تماس با ما

09011314240

آدرس ما

مرکز 1:
تهران، پاسداران شمالی
مرکز 2:
تهران، دروس (در حال راه اندازی)